Implikatury i maksymy konwersacyjne: o znaczeniu niedosłownym i niekonwencjonalnym (część I.)

Dzisiaj zrobimy skok w bok i pogadamy o bliskiej mi ostatnio dziedzinie pragmatyki. A w zasadzie o pewnym konkretnym wątku, mianowicie o znaczeniach implikowanych, zwanych też implikaturami. Czy zwróciliście kiedyś na nie uwagę? Skupimy się na teorii Paula Grice’a, XX-wiecznego brytyjskiego filozofa. Zaobserwował on, że w życiu codziennym w konwersacjach kierujemy się pewnymi zasadami, czy też maksymami. Naczelną zasadą jest zasada współpracy. Zasada kooperacji (współpracy): uczyń swój udział w rozmowie w przewidzianym dla niego momencie takim, jakiego wymaga zaakceptowany cel lub kierunek tej rozmowy. Tę główną zasadę wyjaśniają cztery mniejsze maksymy: Maksyma ilości – informuj w ilości stosownej do celu(…)

Czytaj dalej!