Czy obowiązki mogą być prawdziwe? O prawie, etyce i wartości logicznej

O zdaniach logicznych mówimy, że są prawdziwe lub fałszywe. Jednakże, czy w ten sam sposób możemy mówić o obowiązkach? Czy zdanie: ,,Jan powinien posprzątać jutro swój pokój’’ ma klasyczną wartość logiczną? W klasycznej logice zdań rozważa się jedynie takie zdania oznajmujące, które mają jedną z dwóch wartości logicznych (prawdę lub fałsz) i uznaje się na przykład, że zdaniami logicznymi nie są zdania o przyszłości, w trybie przypuszczającym i w trybie rozkazującym. Rozważa się jednak, obok logiki klasycznej, tak zwaną logikę deontyczną, gdzie między innymi analizuje się obowiązki. Postawmy następujące pytanie: co to miałoby znaczyć, że obowiązek ,,Jan powinien jutro posprzątać(…)

Czytaj dalej!